Ceník služeb


Od 1.7.2018 se hlavním partnerem eDPO stává Mgr. Eva Škorničková – přední odborník na problematiku GDPR a provozovatelka webu gdpr.cz. Eva Škorničková se zároveň stává odborným garantem správnosti právních předpisů implementovaných do aplikace. V důsledku toho byl aktualizován stávající ceník služeb eDPO.

Aplikace eDPO

Ceník platí pro organizace do 150 zaměstnanců. Pro organizace nad 150 zaměstnanců rádi připravíme individuální nabídku. Prosím kontaktujte nás na některém z kontaktů uvedených na www.edpo.cz

Licence / Varianta Bronze
(Stávající, základní verze eDPO)
Silver *
(Základní dokumenty **)
Gold *
(Všechny dokumenty k GDPR)
eDPO - Single - pro jednu organizaci, možnost využití připravených šablon 300 Kč / měsíc 600 Kč / měsíc 1200 Kč / měsíc
eDPO - Multi - cena pro 1 organizaci, možnost využití připravených šablon, možnost sdílení již zadaných dat mezi zákazníky v multilicenci, nelze použít pouze pro jednu organizaci, možnost zadávat další uživatele k zákazníkům 200 Kč / měsíc 400 Kč / měsíc 800 Kč / měsíc
eDPO - Pověřenec - cena pro 1 organizaci, možnost využití připravených šablon, možnost sdílení již zadaných dat mezi zákazníky v licenci Pověřenec, nelze použít pouze pro jednu organizaci, bez možnosti zadávat další uživatele k zákazníkům 150 Kč / měsíc 300 Kč / měsíc 600 Kč / měsíc
eDPO - Implementátor - cena pro 1 organizaci doba trvání licence 1 měsíc, každý měsíc navíc + 30% z ceny licence, možnost využití připravených šablon, možnost sdílení již zadaných dat mezi zákazníky v licenci Implementátor, bez možnosti zadávat další uživatele k zákazníkům. 1 200 Kč / měsíc 1 500 Kč / měsíc 1 800 Kč / měsíc

* Takto označená licence obsahuje Aktuální informace o novinkách v GDPR
** Obsahuje tyto dokumety: Interní směrnice a Zásady nakládání s OÚ

S vyjímkou "eDPO - Implementátor" je podmínkou licence minimálně na jeden rok.


Právní poradenství a konzultace GDPR

Zároveň byla služba eDPO rozšířena o právní služby a konzultace k problematice GDPR, poskytované Mgr. Škorničkovou a jejím týmem odborníků. Všechny konzultace v rámci zakoupeného balíčku budou poskytovány týmem Evy Škorničkové a odsouhlasovány Zákazníkem přímo v aplikaci eDPO. Zde bude rovněž evidován zůstatek konzultačních hodin, včetně možnosti přiobjednání dalších. Časový rozsah balíčku není převoditelný mezi jednotlivými měsíci. Služba je poskytována na kalendářní měsíce – tzn. začíná platit v prvním celém měsíci po zakoupení (objednání a uhrazení částky).

Rozsah (hodin za měsíc) Cena Respond time (pracovní dny)
Konzultace Bronze 5 h 10 000 Kč / měsíc 72 h
Konzultace Silver 15 h 28 000 Kč / měsíc 48 h
Konzultace Gold 30 h 55 000 Kč / měsíc 32 h

Minimální objednávka konzultací je na 6 měsíců.


Doplňkové služby

Aplikace eDPO umožňuje zakomponování doplňkových služeb – viz tabulka níže.

Cena doplňkových služeb je závislá na počtu organizací, které v rámci eDPO Multi nebo eDPO Pověřenec využívají danou doplňkovou službu. Cena za jednu organizaci, která doplňkovou službu využívá, je 100 Kč měsíčně.

Minimální cena za konkrétní doplňkovou službu je 500 Kč měsíčně.

Tzn. pro eDPO Multi se čtyřmi organizacemi, které budou využívat konkrétní doplňkovou službu, bude cena 500 Kč. Pro eDPO Multi se sedmi organizacemi, které budou využívat doplňkovou službu, bude cena 700 Kč. V případě eDPO single je cena 500 Kč za doplňkovou službu měsíčně.

Popis služeb obsahuje dokument Metodická příručka, která je součástí aplikace.

Název služby Minimální cena doplňové služby eDPO - za službu, organizaci a měsíc
Evidence souhlasů 500 Kč / měsíc
Rozhraní pro prostředí Zákazníka 500 Kč / měsíc
DPIA - Analýza rizik 500 Kč / měsíc

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.