Ceník služeb


Od 1.7.2018 se hlavním partnerem eDPO stává Mgr. Eva Škorničková – přední odborník na problematiku GDPR a provozovatelka webu gdpr.cz. Eva Škorničková se zároveň stává odborným garantem správnosti právních předpisů implementovaných do aplikace. V důsledku toho byl aktualizován stávající ceník služeb eDPO.

Aplikace eDPO

Ceník platí pro společnosti do 100 zaměstnanců a do 10 společností v rámci multilicence. Pro společnosti s více zaměstnanci nebo v případě více než 10 společností v rámci multilicence rádi připravíme individuální nabídku. Poptávejte, prosím, na adrese edpo@datalite.cz.

Licence / Varianta Trial Basic *
(Základní dokumenty - interní směrnice, směrnice o ochraně OÚ **)
Full *
(Všechny dokumenty k GDPR včetně souhlasů a DPIA)
eDPO - Single - správa jedné organizace s možností využití připravených šablon – např. šablona pro lidské zdroje, státní správu, apod. Zdarma / 14 dnů 720 Kč / měsíc 2 640 Kč / měsíc
eDPO - Multi - správa několika organizací v rámci jedné licence – vhodné pro DPO i koncerny - možnost aktualizace jednou nebo více pověřenými osobami, zodpovědné osoby nastaví majitel licence. Možnost vzájemného sdílení dat i využití připravených šablon – např. šablona pro lidské zdroje, státní správu, apod. x 480 Kč / měsíc / organizace 2 160 Kč / měsíc / organizace
eDPO - Implementátor - doba trvání licence 1 měsíc, každý měsíc navíc + 30% z ceny licence, možnost využití připravených šablon, možnost sdílení již zadaných dat mezi zákazníky v licenci Implementátor, bez možnosti zadávat další uživatele k zákazníkům. x 1 800 Kč / měsíc / organizace 3 360 Kč / měsíc / organizace

* Takto označená licence obsahuje Aktuální informace o novinkách v GDPR
** Obsahuje tyto dokumety: Interní směrnice a Zásady nakládání s OÚ

S vyjímkou "eDPO - Implementátor" je podmínkou licence minimálně na jeden rok.


Doplňkové služby

Aplikace eDPO umožňuje zakomponování doplňkových služeb – viz tabulka níže.

Cena doplňkových služeb je závislá na počtu organizací, které v rámci eDPO Multi nebo eDPO Pověřenec využívají danou doplňkovou službu. Cena za jednu organizaci, která doplňkovou službu využívá, je 120 Kč měsíčně.

Minimální cena za konkrétní doplňkovou službu je 600 Kč měsíčně.

Tzn. pro eDPO Multi se čtyřmi organizacemi, které budou využívat konkrétní doplňkovou službu, bude cena 600 Kč. Pro eDPO Multi se sedmi organizacemi, které budou využívat doplňkovou službu, bude cena 840 Kč. V případě eDPO single je cena 600 Kč za doplňkovou službu měsíčně.

Popis služeb obsahuje dokument Metodická příručka, která je součástí aplikace.

Název služby Minimální cena doplňové služby eDPO - za službu, organizaci a měsíc
Evidence souhlasů 600 Kč / měsíc
Rozhraní pro prostředí Zákazníka 600 Kč / měsíc
DPIA - Analýza rizik 600 Kč / měsíc

GDPR Audit

Společnost DataLite dále nabízí i provedení a zpracování GDPR auditu. Po jeho provedení může společnost DataLite vykonávat i funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů. Cena těchto aktivit se odvíjí od velikosti společnosti/společností a množství zpracovávaných údajů. Jednotlivé služby je možno objednávat jako celek(Audit, zpracování informací a DPO) nebo jednotlivě (např. pouze provedení auditu). Cena je vždy řešena individuálně.
Níže uvádíme příklad kalkulace pro audit společnosti do 100 zaměstnanců, při ceně 12000Kč/MD.

Audit na míru (příklad)
Typ činnosti Počet MD - příklad Cena MD - příklad Celkem jednorázově
1. Příprava auditu Celkem jednorázově 24000
1.a. Sběr dokumentů 1 12000 12000
1.b. Zajištění rolí a součinnosti klienta 1 12000 12000
2. Audit online/na místě Celkem jednorázově 48000
2.a. Vložení dat do eDPO 2 12000 24000
2.b. Evaluace 2 12000 24000
3. Zpracování auditu Celkem jednorázově 72000
3.a. Konsolidace, návrhy opatření 4 12000 24000
3.b. Prezentace výsledků, předání dokumentů 2 12000 24000
4. Školení 1 12000 12000
5. Činnost pověřence (outsourcing) Měsíčně
5.a. Sledování a implentace změn dle zákonů a norem 0,25 12000 3000
5.b. V nových činnostech souvisejících se sběrem dat činnost slaďující kroky s GDPR 3 12000 36000
5.c. Dopracování průběžných kroků nutných dle auditu (jsou-li potřeba dlouhodobé změny). 4 12000 48000
5.d Reporting, vyřizování požadavků dle legislativy GDPRa a požadavků evidovaných subjektů. 0,5 12000 6000

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.